⭐️פרוייקט יזמי יחיד במינו⭐️

⭐️פרוייקט יזמי יחיד במינו⭐️ מכירה, השקעה, מסחרי

דירת גן בששת הימים

דירת גן בששת הימים מכירה

מדורגי האצל – פנטהואוז

מדורגי האצל – פנטהואוז מכירה

קוטג' בששת הימים

קוטג' בששת הימים מכירה

מדורגי האצל החדשים

מדורגי האצל החדשים מכירה

הר כרמל – בימת תל חי

הר כרמל – בימת תל חי מכירה

שכונת יובלים – קוטג'ים

שכונת יובלים – קוטג'ים מכירה

שלד – מצוק עורבים

שלד – מצוק עורבים מכירה

קוטג' בורדים

קוטג' בורדים מכירה

וילה ביוסף חיים ברנר

וילה ביוסף חיים ברנר מכירה

וילה יצחק שדה

וילה יצחק שדה מכירה

בקיבוץ להבות הבשן

בקיבוץ להבות הבשן מכירה

הר גלבוע – דירת גן – בימת תל חי

הר גלבוע – דירת גן – בימת תל חי מכירה

בורדים – דירת גן

בורדים – דירת גן מכירה

בקיבוץ יפתח

בקיבוץ יפתח מכירה

בשדרות תל חי

בשדרות תל חי מכירה, השקעה

בשפרינצק – מעולה להשקעה!!!

בשפרינצק – מעולה להשקעה!!! מכירה, השקעה

במשמר הגבול

במשמר הגבול מכירה, השקעה

בהר הצופים

בהר הצופים מכירה, השקעה

בשפרינצק – מעולה להשקעה

בשפרינצק – מעולה להשקעה מכירה, השקעה

בירדן – מעולה להשקעה

בירדן – מעולה להשקעה מכירה, השקעה

ביצחק שדה – מעולה להשקעה

ביצחק שדה – מעולה להשקעה מכירה, השקעה

ביהודה בלוי – מעולה להשקעה

ביהודה בלוי – מעולה להשקעה מכירה, השקעה

ביהודה בלוי – מצויינת להשקעה

ביהודה בלוי – מצויינת להשקעה מכירה, השקעה

רחוב הרצל ♦ קומה 3 ♦ 3.5 חדרים ♦ 1800 כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית

רחוב הרצל ♦ קומה 3 ♦ 3.5 חדרים ♦ 1800 כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב שפרינצק ♦ קומה 3 ♦ 3 חדרים ♦ 1300 כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית

רחוב שפרינצק ♦ קומה 3 ♦ 3 חדרים ♦ 1300 כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב יהודה הלוי ♦ קומה 2 ♦ 3 חדרים ♦ 2000 ♦ כניסה מיידית

רחוב יהודה הלוי ♦ קומה 2 ♦ 3 חדרים ♦ 2000 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אצ"ל ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 2400 ♦ כניסה מיידית

רחוב אצ"ל ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 2400 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

מטולה ברחוב מצפה נפתלי ♦ קומה עליונה בבית פרטי ♦ 2 חדרים ♦ 2500 כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה 1.10.19

מטולה ברחוב מצפה נפתלי ♦ קומה עליונה בבית פרטי ♦ 2 חדרים ♦ 2500 כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה 1.10.19 השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב דן דיין ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1900 כולל ארנונה וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב דן דיין ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1900 כולל ארנונה וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב דוד רזיאל ♦ קומה 2 ♦ 4 חדרים ♦ 2300 ♦ כניסה מיידית

רחוב דוד רזיאל ♦ קומה 2 ♦ 4 חדרים ♦ 2300 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב שפרינצק ♦ קומה 1 ♦ 4 חדרים ♦ 2,100 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב שפרינצק ♦ קומה 1 ♦ 4 חדרים ♦ 2,100 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב שד' תל חי ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 2200 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב שד' תל חי ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 2200 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב רש"י ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב רש"י ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב משמר הגבול ♦ קומה 1 ♦ 4 חדרים ♦ 2600 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב משמר הגבול ♦ קומה 1 ♦ 4 חדרים ♦ 2600 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב ארלוזורוב ♦ קומה 1 ♦ 2 חדרים ♦ 1800 ♦ כניסה מיידית

רחוב ארלוזורוב ♦ קומה 1 ♦ 2 חדרים ♦ 1800 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הנשיא ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2500 כולל ארנונה, אינטרנט וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב הנשיא ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2500 כולל ארנונה, אינטרנט וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

הושכר! רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1750 כולל ארנונה ואינטרנט ♦ כניסה מיידית

הושכר! רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1750 כולל ארנונה ואינטרנט ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1900 כולל ארנונה ואינטרנט ♦ כניסה 1.10.19

רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1900 כולל ארנונה ואינטרנט ♦ כניסה 1.10.19 השכרה, מומלץ לסטודנטים

הושכר! רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1700 כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית

הושכר! רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1700 כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הירדן ♦ קומת 4 ♦ 3 חדרים ♦ 1500 ♦ כניסה מיידית

רחוב הירדן ♦ קומת 4 ♦ 3 חדרים ♦ 1500 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1700 כולל ארנונה ♦ כניסה 1.10.19

רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1700 כולל ארנונה ♦ כניסה 1.10.19 השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב קרן היסוד ♦ קומה 3 ♦ 3 חדרים ♦ 1800 ♦ כניסה 1.10.19

רחוב קרן היסוד ♦ קומה 3 ♦ 3 חדרים ♦ 1800 ♦ כניסה 1.10.19 השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הירדן ♦ קומה 2 ♦ 3 חדרים ♦ 2000 ♦ כניסה מיידית

רחוב הירדן ♦ קומה 2 ♦ 3 חדרים ♦ 2000 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הנשיא ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1900 כולל ארנונה, אינטרנט וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב הנשיא ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1900 כולל ארנונה, אינטרנט וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב החולה ♦ קומת קרקע ♦ 3 חדרים ♦ 2800 ♦ כניסה מיידית

רחוב החולה ♦ קומת קרקע ♦ 3 חדרים ♦ 2800 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב ארלוזורוב ♦ קומה 1 ♦ 2 חדרים ♦ 2200 כולל ארנונה וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב ארלוזורוב ♦ קומה 1 ♦ 2 חדרים ♦ 2200 כולל ארנונה וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב שפרינצק ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 2400 ♦ כניסה מיידית

רחוב שפרינצק ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 2400 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אצ"ל ♦ קומה 2 ♦ 3 חדרים ♦ 2000 ♦ כניסה מיידית

רחוב אצ"ל ♦ קומה 2 ♦ 3 חדרים ♦ 2000 ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1750 כולל ארנונה ואינטרנט ♦ כניסה מיידית

רחוב הלבנון ♦ קומת קרקע ♦ סטודיו ♦ 1750 כולל ארנונה ואינטרנט ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אצ"ל ♦ קומת קרקע ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב אצ"ל ♦ קומת קרקע ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אליעזר פרי ♦ קומה 4 ♦ 3 חדרים ♦ 1800 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב אליעזר פרי ♦ קומה 4 ♦ 3 חדרים ♦ 1800 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

להשכרה מבנה מסחרי באזור התעשייה הצפוני

להשכרה מבנה מסחרי באזור התעשייה הצפוני מסחרי

רחוב הירדן ♦ קומה 3 ♦ 3 חדרים ♦ 1400 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב הירדן ♦ קומה 3 ♦ 3 חדרים ♦ 1400 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אחד העם ♦ קומת קרקע ♦ 3 חדרים ♦ 2500 ש"ח כולל ארנונה ומים ♦ כניסה מיידית

רחוב אחד העם ♦ קומת קרקע ♦ 3 חדרים ♦ 2500 ש"ח כולל ארנונה ומים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אחד העם ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1800 ש"ח כולל ארנונה ומים ♦ כניסה מיידית

רחוב אחד העם ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 1800 ש"ח כולל ארנונה ומים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

הושכר! רחוב אחד העם ♦ קומת קרקע ♦ 4 חדרים ♦ 3700 ש"ח ♦ כניסה מיידית

הושכר! רחוב אחד העם ♦ קומת קרקע ♦ 4 חדרים ♦ 3700 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב רש"י ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב רש"י ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב אליעזר פרי ♦ קומה 4 ♦ 3.5 חדרים ♦ 1600 ש"ח כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית

רחוב אליעזר פרי ♦ קומה 4 ♦ 3.5 חדרים ♦ 1600 ש"ח כולל ארנונה ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב שפרינצק ♦ קומה 1 ♦ 4 חדרים ♦ 1800 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב שפרינצק ♦ קומה 1 ♦ 4 חדרים ♦ 1800 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב שפרינצק ♦ קומה 2 ♦ 3.5 חדרים ♦ 1600 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב שפרינצק ♦ קומה 2 ♦ 3.5 חדרים ♦ 1600 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

הושכר! רחוב הנשיא ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 2200 ש"ח ♦ כניסה מיידית

הושכר! רחוב הנשיא ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 2200 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הר הצופים ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 3000 ש"ח גמיש ♦ כניסה מיידית

רחוב הר הצופים ♦ קומה 3 ♦ 4 חדרים ♦ 3000 ש"ח גמיש ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב טרומפלדור ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה מיידית

רחוב טרומפלדור ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2300 ש"ח כולל ארנונה, מים וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב יהודה הלוי ♦ קומה 2 ♦ 4 חדרים ♦ 2000 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב יהודה הלוי ♦ קומה 2 ♦ 4 חדרים ♦ 2000 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב הרצל (מדורגים) ♦ קומה 1 (2 מפלסים) ♦ 6 חדרים ♦ 4000 ש"ח ♦ כניסה מיידית

רחוב הרצל (מדורגים) ♦ קומה 1 (2 מפלסים) ♦ 6 חדרים ♦ 4000 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

הושכר! רחוב הלבנון ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2550 ש"ח ♦ כניסה מיידית

הושכר! רחוב הלבנון ♦ קומה 1 ♦ 3 חדרים ♦ 2550 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

במטולה ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 2500 ש"ח כולל ארנונה, אינטרנט וכבלים ♦ כניסה מיידית

במטולה ♦ קומת קרקע ♦ 2 חדרים ♦ 2500 ש"ח כולל ארנונה, אינטרנט וכבלים ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב נוף חרמון ♦ קומה 1 ♦ סטודיו ♦ 1400 ש"ח כולל כל החשבונות פרט לחשמל ♦ כניסה מיידית

רחוב נוף חרמון ♦ קומה 1 ♦ סטודיו ♦ 1400 ש"ח כולל כל החשבונות פרט לחשמל ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

רחוב נוף חרמון ♦ קומה 1 ♦ סטודיו ♦ 1800 ש"ח כולל כל החשבונות פרט לחשמל ♦ כניסה מיידית

רחוב נוף חרמון ♦ קומה 1 ♦ סטודיו ♦ 1800 ש"ח כולל כל החשבונות פרט לחשמל ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

הושכר! מטולה רחוב האשד ♦ קומה עליונה בבית פרטי ♦ 3 חדרים ♦ 2800 ש"ח ♦ כניסה מיידית

הושכר! מטולה רחוב האשד ♦ קומה עליונה בבית פרטי ♦ 3 חדרים ♦ 2800 ש"ח ♦ כניסה מיידית השכרה, מומלץ לסטודנטים

✨להשכרה חנות/משרד בכיכר צה"ל 1200 ש"ח + מע"מ. גמיש✨

✨להשכרה חנות/משרד בכיכר צה"ל 1200 ש"ח + מע"מ. גמיש✨ השכרה, מסחרי